Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 30

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Národního parku Šumava
Vláda

povoluje s platností 6. ledna 2007 na žádost Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les, sídlem Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov, výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona uvedenému žadateli, ze zákazu pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území národních parků, a to za účelem pořádání závodu v běhu na lyžích pro pracovníky ochrany přírody na veřejných lyžařských trasách v prostoru Stožec - Nové Údolí - České Žleby, za podmínek uvedených v části III materiálu č.j.1969/06.Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0030.doc

Přílohy: