Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 23

k žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
Vláda

nepovoluje k žádosti Lesů ČR, s.p., Lesní správy Frýdlant, se sídlem Frýdlant v Čechách, Žitavská 3276, výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně ze zákazu uvedeného v § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona uvedenému žadateli, ze zákazu používat biocidy na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti, pro používání chemického přípravku rodenticidu Storm WBB za účelem hubení hlodavců v lesních kulturách.

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0023.doc

Přílohy: