Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 35

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Národního parku Šumava
Vláda

povoluje s platností do 31. prosince 2008 na žádost pana Petra Šebka, sídlem Mírová 407, 385 01 Vimperk, výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 2 písm. b) tohoto zákona, tj. ze zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků, ke vstupu do I. zón ochrany přírody na území Národního parku Šumava za účelem pořizování fotografií za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1975/06.Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0035.doc

Přílohy: