Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-02-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. února 1994 č. 71

k návrhu dalšího postupu při řešení změn československých
státních hranic


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. u k l á d á ministru vnitra

1. připravit Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích,

2. informovat vládu o výsledcích práce Společné česko-slovenské rozhraničovací komise v roce 1994;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby jednal podle možností s předsedou vlády Slovenské republiky o jediném nevyjasněném úseku společných státních hranic v rekreační oblasti Kasárna s cílem výměny této oblasti za jinou.

Provede:

předseda vlády,

ministr vnitra

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.