Dokumenty vlády - 1994-02-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-02-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.63o rekapitulaci přístupu vlády k otázkám národnostních menšin v České republice
     Usnesení č.64k návrhu na přijetí účasti České republiky v Partnerství pro mír
     Usnesení č.65k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb. a zákona č. 213/1993 Sb., a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona ČNR č. 337/1992 Sb., zákona ČNR č. 344/1992 Sb., zákona ČNR č. 359/1992, zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb.
     Usnesení č.66k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách (tisk č. 798)
     Usnesení č.67o nařízení vlády o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů a některých osob účastných soudní rehabilitace
     Usnesení č.68k informaci ministra spravedlnosti o podnětu prezidenta republiky k iniciaci změny § 102 a 103 trestního zákona
     Usnesení č.69k restrukturalizaci hutního průmyslu severomoravského regionu - bankovní úvěry na výstavbu kontilití
     Usnesení č.70o posílení finančních zdrojů akciové společnosti Ostravsko karvinské doly, Ostrava
     Usnesení č.71k návrhu dalšího postupu při řešení změn československých státních hranic
     Usnesení č.72o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích
     Usnesení č.73k návrhu řešení zajišťování letů státní důležitosti
     Usnesení č.74o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 25)
     Usnesení č.75o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů