Dokumenty vlády - 1994-01-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-01-13
     Záznam z jednání
     Usnesení č.14o poskytnutí záruky Fondu národního majetku České republiky za úvěr akciové společnosti Zetor
     Usnesení č.15k návrhu zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob (tisk č. 700)
     Usnesení č.16k návrhu zákona, který se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. (tisk č. 709)
     Usnesení č.17k návrhu koncepce úrazového pojištění
     Usnesení č.18o státní politice podpory malého a středního podnikání v roce 1994
     Usnesení č.19o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích
     Usnesení č.20o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 20)
     Usnesení č.21o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 21)
     Usnesení č.22o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.23o jmenování předsedy a souhlasu se složením české části Mezivládní komise pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
     Usnesení č.24o změně usnesení vlády z 5. ledna 1994 č. 9
     Usnesení č.25o zřízení Ústřední nákazové komise České republiky a schválení jejího složení