Dokumenty vlády - 1994-02-23

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-02-23
     Záznam z jednání
     Usnesení č. 94k návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky
     Usnesení č. 95k návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
     Usnesení č. 96k návrhu zásad zákona o Bezpečnostní informační službě
     Usnesení č. 97o průběhu transformace Akademie věd České republiky
     Usnesení č. 98k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
     Usnesení č. 99o nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády č. 442/1992 Sb. a nařízení vlády č. 145/1993 Sb.
     Usnesení č.100ke zprávě o průběhu a výsledcích XXVII. generální konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), která se konala v Římě ve dnech 6. až 24. listopadu 1993
     Usnesení č.101o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
     Usnesení č.102o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 27)
     Usnesení č.103o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.104o udělení výjimky podle ustanovení § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.105k řešení převodu majetku veřejnou dražbou ve vazbě na usnesení vlády z 26. srpna 1992 č. 526, o postupu při udělování výjimek podle ustanovení § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech ve znění usnesení vlády z 11. srpna 1993 č. 434
     Usnesení č.106o odvolání a jmenování místopředsedy a členů Rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství
     Usnesení č.107o změně usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 1994 č. 8, o poskytnutí finančních prostředků na tisk příslušníků národnostních menšin v České republice na rok 1994