Dokumenty vlády - 1994-05-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-05-18
     Záznam z jednání
     Usnesení č.262k návrhu zásad zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o zdravotnickém školství
     Usnesení č.263k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení a činnosti kulturních středisek
     Usnesení č.264k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
     Usnesení č.265k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
     Usnesení č.266 + Po použití prostředků Fondu národního majetku České republiky k plnění závazků podniků zemědělské prvovýroby určených k privatizaci
     Usnesení č.267 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 39)
     Usnesení č.268ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. dubna l994 do 3O. dubna l994
     Usnesení č.269 + Po jmenování zástupců orgánů státní správy do Akademického sněmu Akademie věd České republiky
     Usnesení č.270o jmenování přednostky Okresního úřadu Česká Lípa
     Usnesení č.271k obeslání XXI. Kongresu Světové poštovní unie, který se bude konat od 22. srpna 1994 do 14. září 1994 v Soulu
     Usnesení č.272k účasti prezidenta republiky V. Havla na oslavách 50. výročí vylodění spojeneckých sil v Portsmouthu a Normandii, které se uskuteční dne 5. a 6. června 1994
     Usnesení č.273k pracovní návštěvě prezidenta republiky V. Havla ve Slovenské republice, která se uskuteční dne 26. května 1994