Dokumenty vlády - 1994-06-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-06-29
     Záznam z jednání
     Usnesení č.358k návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
     Usnesení č.359k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek
     Usnesení č.360k návrhu zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
     Usnesení č.361k návrhu zásad zákona o oceňování
     Usnesení č.362k návrhu zásad zákona o rostlinolékařské péči
     Usnesení č.363 + Po opatřeních k řešení případů, kdy nemůže být schválený privatizační projekt realizován
     Usnesení č.364o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 45)
     Usnesení č.365o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.366k návrhu na přístup České republiky k Protokolu pozměňujícímu článek 1 (a), článek 14 (1) a článek 14 (3) (b) Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ze dne 30. září 1957
     Usnesení č.367k návrhu na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády Václava Klause a ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na zasedání předsedů vlád a ministrů zahraničních věcí členských zemí Středoevropské iniciativy v Terstu ve dnech 15. a 16. července 1994
     Usnesení č.368o ukončení likvidačních prací a zrušení příspěvkové organizace "Kancelář generálního komisaře československé účasti na světové výstavě EXPO 1992 v Seville"