Dokumenty vlády - 1994-08-24

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-08-24
     Záznam z jednání
     Usnesení č.458k návrhu zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků
     Usnesení č.459k návrhu zákona o zmírnění utrpení některých obětí nacistické perzekuce
     Usnesení č.461k zásadám státní politiky ve vodním hospodářství
     Usnesení č.462o přístupu České republiky k Parciální dohodě Rady Evropy o zřízení Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva
     Usnesení č.463k návrhu výpovědi Dohody o společném financování některých letecko-provozních služeb v Grónsku a na Faerských ostrovech a Dohody o společném financování některých letecko-provozních služeb na Islandu
     Usnesení č.464o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 52)
     Usnesení č.465o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.466o změně usnesení vlády ze 17. srpna 1994 č. 454 o obeslání Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, která se bude konat v Káhiře ve dnech 5. až 13. září 1994
     Usnesení č.467o podnětu vlády Nejvyššímu kontrolnímu úřadu k zařazení kontroly hospodaření Státního fondu kultury České republiky do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu