Dokumenty vlády - 1994-08-31

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-08-31
     Záznam z jednání
     Usnesení č.468k návrhu zásad zákona o ochraně veřejného zdraví
     Usnesení č.469k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.470k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.471k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
     Usnesení č.472 + Po státní podpoře rozvoje městské hromadné dopravy
     Usnesení č.473ke komplexnímu personálnímu a investičnímu zabezpečení resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
     Usnesení č.474k informaci o situaci v oblasti migrace na území České republiky v I. pololetí 1994
     Usnesení č.475o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 53)
     Usnesení č.476o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.477o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.478 + Po obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie, která se uskuteční v Kjótó ve dnech 19. září až 14. října 1994
     Usnesení č.479o jmenování zástupců státu ve Správní radě Ústřední pojišťovny
     Usnesení č.480k návrhu na sjednání Protokolu mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí a Ministerstvem hospodářské spolupráce se zahraničím Polské republiky o úhradě pasívního salda polské strany na likvidačním účtu vedeném v převoditelných rublech
     Usnesení č.481k setkání místopředsedů vlád České republiky a Polské republiky, které se uskuteční v Náchodě ve dnech 9. a 10. září 1994
     Usnesení č.482 + Po opatřeních k mimosoudnímu vypořádání akciové společnosti AERO Holding
     Usnesení č.483o změně usnesení vlády ze 17. srpna 1994 č. 454, o obeslání Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, která se bude konat v Káhiře ve dnech 5. až 13. září 1994
     Usnesení č.484ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly hospodaření s prostředky Centra kupónové privatizace