Dokumenty vlády - 1994-09-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-09-21
     Záznam z jednání
     Usnesení č.509k návrhu zákona o pojišťování a financování vývozních úvěrů a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.510k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.511k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.512k návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, o změnách zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a o změnách a doplnění některých dalších zákonů
     Usnesení č.513o aktualizaci usnesení vlády z 10. listopadu 1993 č. 631, o rozvoji dálnic a čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla v České republice do roku 2005
     Usnesení č.514k programu zlepšení stavu mezinárodních silnic v České republice
     Usnesení č.515ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. července l994 do 31. srpna l994
     Usnesení č.516o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 56)
     Usnesení č.517o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.518o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.519k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti
     Usnesení č.520k návrhu na uznání Království Saúdské Arábie Českou republikou a na navázání diplomatických styků a otevření zastupitelského úřadu České republiky v Rijádu
     Usnesení č.521k návrhu na vyslovení souhlasu s podpisem Smlouvy o známkovém právu a na obeslání diplomatické konference, která se koná v Ženevě ve dnech 10. až 28. října 1994
     Usnesení č.522ke zprávě o průběhu a výsledcích návštěvy prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Husní Mubáraka v České republice ve dnech 12. a 13. července 1994
     Usnesení č.523o odvolání a jmenování člena Rady Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a člena Rady Mezinárodní investiční banky
     Usnesení č.524o státním rozpočtu České republiky na rok 1995