Dokumenty vlády - 2001-08-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-08-29
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.835k Analýze požadovaných schopností, cílové struktury a složení ozbrojených sil České republiky
     Usnesení č.835k Analýze požadovaných schopností, cílové struktury a složení ozbrojených sil České republiky
     Usnesení č.836o nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
     Usnesení č.836o nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
     Usnesení č.837o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
     Usnesení č.837o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
     Usnesení č.838o Vyhodnocení stavu plnění krátkodobých a střednědobých priorit Přístupového partnerství 1999 za II. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.838o Vyhodnocení stavu plnění krátkodobých a střednědobých priorit Přístupového partnerství 1999 za II. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.839k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 2. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.839k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 2. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.840k návrhu programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu
     Usnesení č.840k návrhu programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu
     Usnesení č.841o přijetí dokumentů k zabezpečení postupu naplnění smlouvy o státní záruce poskytnuté státem při prodeji Investiční a Poštovní banky, a. s. Československé obchodní bance, a. s.
     Usnesení č.841o přijetí dokumentů k zabezpečení postupu naplnění smlouvy o státní záruce poskytnuté státem při prodeji Investiční a Poštovní banky, a. s. Československé obchodní bance, a. s.
     Usnesení č.842k Sektorovému operačnímu programu Cestovní ruch a lázeňství
     Usnesení č.842k Sektorovému operačnímu programu Cestovní ruch a lázeňství
     Usnesení č.843k řešení potřeby nezbytných finančních prostředků na monitorování výskytu spongiformní encefalopatie skotu (BSE) a na další opatření
     Usnesení č.843k řešení potřeby nezbytných finančních prostředků na monitorování výskytu spongiformní encefalopatie skotu (BSE) a na další opatření
     Usnesení č.844o potvrzení statutu Agrární komory České republiky
     Usnesení č.844o potvrzení statutu Agrární komory České republiky
     Usnesení č.845k návrhu opatření vyplývajících z problémů s migrací občanů Rumunska do České republiky a prudkého zvýšení zneužívání azylové procedury těmito cizinci
     Usnesení č.845k návrhu opatření vyplývajících z problémů s migrací občanů Rumunska do České republiky a prudkého zvýšení zneužívání azylové procedury těmito cizinci
     Usnesení č.846k návrhu na schválení mezinárodního vojenského cvičení "FALCON"
     Usnesení č.846k návrhu na schválení mezinárodního vojenského cvičení "FALCON"
     Usnesení č.847k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o leteckých službách
     Usnesení č.847k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o leteckých službách
     Usnesení č.848k návrhu na sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Macaa, zvláštní adminitrativní oblasti Čínské lidové republiky
     Usnesení č.848k návrhu na sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Macaa, zvláštní adminitrativní oblasti Čínské lidové republiky
     Usnesení č.849k návrhu na obeslání XIV. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (WTO)
     Usnesení č.849k návrhu na obeslání XIV. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (WTO)
     Usnesení č.850k návrhu na obeslání 45. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE)
     Usnesení č.850k návrhu na obeslání 45. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE)
     Usnesení č.851k návrhu na obeslání 51. zasedání Regionálního výboru pro Evropu Světové zdravotnické organizace
     Usnesení č.851k návrhu na obeslání 51. zasedání Regionálního výboru pro Evropu Světové zdravotnické organizace
     Usnesení č.852k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Havla v Rakouské republice
     Usnesení č.852k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Havla v Rakouské republice
     Usnesení č.853o změně usnesení vlády ze 7. února 2001 č. 134, o sjednání Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie
     Usnesení č.853o změně usnesení vlády ze 7. února 2001 č. 134, o sjednání Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie
     Usnesení č.854k žádosti o zvláštní posouzení možnosti využití objektů ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve prospěch dětí a mládeže vládou
     Usnesení č.854k žádosti o zvláštní posouzení možnosti využití objektů ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve prospěch dětí a mládeže vládou
     Usnesení č.855 + Pk bezúplatným převodům nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů a usnesení vlády z 27. listopadu 2000 č. 1203, k návrhu Podmínek pro výběrové řízení k bezúplatným převodům nemovitostí ze správy Fondu dětí a mládeže na nové nabyvatele na základě čl. I bodu 5 písm. b) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
     Usnesení č.855 + Pk bezúplatným převodům nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů a usnesení vlády z 27. listopadu 2000 č. 1203, k návrhu Podmínek pro výběrové řízení k bezúplatným převodům nemovitostí ze správy Fondu dětí a mládeže na nové nabyvatele na základě čl. I bodu 5 písm. b) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
     Usnesení č.856o změně usnesení vlády ze 4. října 2000 č. 988, k návrhu na sjednání Smlouvy o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti
     Usnesení č.856o změně usnesení vlády ze 4. října 2000 č. 988, k návrhu na sjednání Smlouvy o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti