Dokumenty vlády - 2001-10-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-10-29
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1097k novému návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.1098k návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon)
     Usnesení č.1099k návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a k návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
     Usnesení č.1100k návrhu zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
     Usnesení č.1101k návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na úvěr určený pro krytí investičních potřeb souvisejících s realizací projektu českých dálnic B
     Usnesení č.1102 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1107)
     Usnesení č.1103ke koncepci Národního plánu pro případ pandemie chřipky, vyvolané novou variantou chřipkového viru
     Usnesení č.1104k návrhu na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládajícího systém kolektivních stížností
     Usnesení č.1105k návrhu na sjednání Dodatku ke Smlouvě o řešení některých otázek spojených s bilanční stabilizací Československé obchodní banky uzavřené v roce 1998 v souvislosti s pohledávkou ČSOB vůči Slovenské inkasní, s. r. o.
     Usnesení č.1106k návrhu na sjednání Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
     Usnesení č.1107k návrhu na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím
     Usnesení č.1108k návrhu na obeslání XXXI. Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
     Usnesení č.1109ke Zprávě o organizačním a finančním zajištění konference - Česká republika a Rakousko ve sjednocující se Evropě - II
     Usnesení č.1110o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády s delegací ve Spojených státech amerických
     Usnesení č.1111o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Svazové republice Jugoslávii
     Usnesení č.1112k návrhu na změnu ve funkci člena Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii (RASES)
     Usnesení č.1113o souhlasu s účastí místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady vlády na Konferenci hlav států střední a východní Evropy o boji proti terorismu
     Usnesení č.1114o změně usnesení vlády z 29. srpna 2001 č. 845, k návrhu opatření vyplývajících z problémů s migrací občanů Rumunska do České republiky a prudkého zvýšení zneužívání azylové procedury těmito cizinci, ve znění usnesení vlády z 5. září 2001 č. 885
     Usnesení č.1115k výsledkům výběrového řízení na dodavatele víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky
     Usnesení č.1116k informaci o dočasném zákazu vývozu předmětů kulturní hodnoty do zahraničí