Dokumenty vlády - 2002-03-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-03-11
     Záznam z jednání
     Usnesení č.247ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Pardubického kraje
     Usnesení č.248 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 1252)
     Usnesení č.249 + Po Národním akčním plánu zaměstnanosti na rok 2002
     Usnesení č.250o dalším postupu privatizace majetkové účasti státu na podnikání společnosti ČEZ, a. s. a regionálních elektroenergetických distribučních společností
     Usnesení č.251ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/08 Finanční prostředky státního rozpočtu určené na pořízení a technickou obnovu sídel a počáteční provoz vyšších územních samosprávných celků
     Usnesení č.252ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/15 Finanční prostředky poskytované na provoz, údržbu a rozvoj vodních cest
     Usnesení č.253ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry
     Usnesení č.254ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/13 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynakládané na činnost zařízení ústavní a ochranné výchovy
     Usnesení č.255ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/12 Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra určené na podporu činnosti Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
     Usnesení č.256k Informaci o vyhlášených stavech nebezpečí v obci Hřensko (okres Děčín)
     Usnesení č.257o nařízení vlády, o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 20. března 2002 do 15. dubna 2002
     Usnesení č.258o návrhu na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF (International Security Assistance Force)