Dokumenty vlády - 2002-05-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-05-29
     Záznam z jednání
     Usnesení č.537ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci ve Středočeském kraji
     Usnesení č.538o řešení ovlivňování životního prostředí starými důlními zátěžemi v Kutné Hoře a okolí
     Usnesení č.539k návrhu zákona o kolektivním investování
     Usnesení č.540k návrhu zákona o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.541o nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje
     Usnesení č.542o nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
     Usnesení č.543o nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
     Usnesení č.544o nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz kakaového prášku, obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla, do České republiky
     Usnesení č.545 + Pke zprávě Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2001
     Usnesení č.546k návrhu Zásad systemizace a organizačního uspořádání správních úřadů
     Usnesení č.547k Výroční zprávě o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2001 a o změně statutu tohoto orgánu
     Usnesení č.548 + Po zvýšení početních stavů Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky
     Usnesení č.549 + 3Po zabezpečení investiční přípravy území průmyslových zón v regionech Severozápad a Moravskoslezsko pro strategického investora
     Usnesení č.550o řešení financování bytové výstavby v souvislosti s realizací projektu společného podniku společnosti Peugeot Citroën Automobiles, S. A. a společnosti Toyota Motor Corporation v Kolíně
     Usnesení č.551o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje
     Usnesení č.552ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 30. dubna 2002
     Usnesení č.553k Průběžné zprávě o plnění závazků České republiky vyplývajících z členství v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)
     Usnesení č.554k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden až březen 2002
     Usnesení č.555o poskytnutí peněžního daru Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO) Ministerstvem zemědělství
     Usnesení č.556o účasti České republiky v programu Evropské unie Fiscalis
     Usnesení č.557o obeslání Světového potravinového summitu: pět let poté
     Usnesení č.558 + Po obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie
     Usnesení č.559k účasti prezidenta republiky Václava Havla na setkání středoevropských prezidentů, které se uskuteční ve dnech 31. května a 1. června 2002 v Republice Slovinsko
     Usnesení č.560k návrhu na uskutečnění návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a ministra obrany v Afghánistánu a v Tádžické republice ve dnech 2. a 3. června 2002
     Usnesení č.561k uskutečnění pracovní návštěvy spolkového prezidenta Spolkové republiky Německo pana Johannese Raua v České republice dne 5. června 2002
     Usnesení č.562 + Po povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát
     Usnesení č.563ke zřízení sídla Zlínského kraje
     Usnesení č.564 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.565o postupu dokončení finanční restrukturalizace a privatizace majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a. s.
     Usnesení č.566o souhlasu s přistáním letadla ozbrojených sil Egyptské arabské republiky a s pobytem ozbrojených sil Egyptské arabské republiky na území České republiky za účelem výcviku