Dokumenty vlády - 2002-08-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-08-05
     Záznam z jednání
     Usnesení č.750o Programovém prohlášení vlády
     Usnesení č.751o nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
     Usnesení č.752 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 8)
     Usnesení č.753 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 9)
     Usnesení č.754 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č.12)
     Usnesení č.755k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín
     Usnesení č.756 + 2Pke zprávě o přípravě realizace řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a návrh na jmenování členů meziresortní komise a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek návrhů prioritních projektů
     Usnesení č.757k setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny
     Usnesení č.758o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice
     Usnesení č.759k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Iva Mathé v Kolumbijské republice
     Usnesení č.760k návrhu na vyslovení souhlasu s přeletem letadla ozbrojených sil Egyptské arabské republiky přes území České republiky za účelem výcviku
     Usnesení č.761k Návrhu akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské komunity z České republiky o azyl v zemích Evropské unie a Norsku
     Usnesení č.762o změně usnesení vlády ze dne 10. července 2002 č. 730, o obeslání Světového summitu o udržitelném rozvoji