Dokumenty vlády - 2002-08-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-08-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.765k návrhu státního rozpočtu na rok 2003
     Usnesení č.766k návrhu na sjednání Dohody o vstupu zahraničního investora do První česko-ruské banky, s.r.o.,
     Usnesení č.767o změně statutu Rady vlády pro evropskou integraci
     Usnesení č.768o odvolání a jmenování předsedy poradního orgánu vlády
     Usnesení č.769 + Po Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj
     Usnesení č.770 + Po Statutu Grantové agentury České republiky
     Usnesení č.771o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb.
     Usnesení č.772 + 2Pk návrhu změny Jednacího řádu vlády
     Usnesení č.773k návrhu zajišťování bezpečnostních opatření v civilním letectví, souvisejících s podzimním summitem NATO
     Usnesení č.774o souhlasu s účastí místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na Evropském fóru v Alpbachu v Rakouské republice
     Usnesení č.775k návrhu na úhradu pracovních cest velvyslance se zvláštním posláním
     Usnesení č.776 + Po privatizaci 51,1 % akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., metodou přímého prodeje akcií vybranému nabyvateli