Dokumenty vlády - 2006-01-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-01-25
     Program jednání
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.81DOC62kBo postupu řešení elektronické komunikace pro institucionální zajištění členství České republiky v Evropské unii
 Usnesení č.82DOC64kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.83DOC61kBke Zprávě o stavu zajištění bezpečnosti České republiky
 Usnesení č.84DOC62kBk návrhu na odvolání generálního inspektora Drážní inspekce a na pověření řízením Drážní inspekce
 Usnesení č.85DOC63kBk vytvoření sítě specializovaných zařízení pro děti vyžadující výchovně léčebnou péči
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.85
 Usnesení č.86DOC59kBk Pozici České republiky k aktuálnímu vývoji jednání o budoucím statusu Kosova
 Usnesení č.87DOC66kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
 Usnesení č.88DOC62kBk návrhu na vyslovení souhlasu vlády s udělením výjimky Církvi adventistů sedmého dne Ministerstvem kultury podle § 27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb.
 Usnesení č.89DOC62kBk Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2005
 Usnesení č.90DOC63kBk návrhu na poskytnutí humanitární pomoci Afghánistánu
 Usnesení č.91DOC61kBk pracovní návštěvě prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského v České republice dne 30. ledna 2006
 Usnesení č.92DOC64kBo podpoře zřízení Domu národnostních menšin v Praze
 Usnesení č.93DOC73kBo rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 215)
 Příloha č.1DOC110kBPříloha č.1 k usnesení č.93
 Usnesení č.94DOC62kBo převodu vlastnictví vybraného majetku příslušným územním samosprávným celkům
 Příloha č.1DOC196kBPříloha č.1 k usnesení č.94
 Usnesení č.95DOC60kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.96DOC60kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.97DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český les
 Usnesení č.98DOC60kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.99DOC60kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
 Usnesení č.100DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 Usnesení č.101DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
 Usnesení č.102DOC63kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 Usnesení č.103DOC64kBk přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry