Dokumenty vlády - 2006-03-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-03-01
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.202DOC64kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.
 Usnesení č.203DOC62kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
 Usnesení č.204DOC62kBo nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
 Usnesení č.205DOC63kBo nařízení vlády, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta
 Usnesení č.206DOC65kBk návrhu na přístup České republiky k Mezinárodní dohodě o kávě z roku 2001
 Usnesení č.207DOC66kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic
 Usnesení č.208DOC61kBk návrhu na poskytnutí finančního příspěvku Organizaci Severoatlantické smlouvy na rekonstrukční projekty v Pákistánské islámské republice k odstraňování následků zemětřesení ze dne 8. října 2005
 Usnesení č.209DOC62kBk Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2005
 Usnesení č.210DOC72kBk návrhu na obeslání osmého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a třetího zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti
 Usnesení č.211DOC62kBke zprávě o účasti prezidenta republiky Václava Klause na státním smutečním aktu za bývalého německého spolkového prezidenta Johannese Raua dne 7. února 2006 v Berlíně
 Usnesení č.212DOC61kBo souhlasu s uskutečněním pracovní cesty ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny v Budapešti dne 8. března 2006
 Usnesení č.213DOC62kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Maltské republiky Michaela Frenda v České republice ve dnech 8. a 9. března 2006
 Usnesení č.214DOC63kBo odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj
 Usnesení č.215DOC68kBo změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2004 č. 100, o Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity
 Usnesení č.216DOC64kBk bezúplatnému převodu trvale nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit státní podnik DIAMO, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví města Stráž pod Ralskem a Libereckého kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 Příloha č.1DOC42kBPříloha č.1 k usnesení č.216
 Příloha č.2DOC39kBPříloha č.2 k usnesení č.216
 Usnesení č.217DOC69kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves II“
 Usnesení č.218DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Krkonošského národního parku
 Usnesení č.219DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.220DOC66kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí, Národního parku Šumava a Krkonošského národního parku a vybraných chráněných krajinných oblastí a vybraných národních přírodních rezervací
 Usnesení č.221DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.222DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.223DOC60kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.224DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.225DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Maštale
 Usnesení č.226DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 Usnesení č.227DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.228DOC62kBk návrhu na jmenování do hodností generálů
 Usnesení č.229DOC73kBk návrhu na obeslání diplomatické konference k přijetí revidované Smlouvy o známkovém právu, která se koná ve dnech 13.- 31. března 2006 v Singapuru, a o jejím podpisu s výhradou ratifikace
 Příloha č.1DOC28kBPříloha č.1 k usnesení č.229
 Usnesení č.230DOC64kBk návrhu na zapojení České republiky do 7. rotace Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy
 Usnesení č.231DOC64kBo návrhu na řešení problematiky nezákonných přeprav odpadů do České republiky