Dokumenty vlády - 2006-03-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-03-15
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.259DOC59kBke změně Jednacího řádu Výboru pro Evropskou unii
 Usnesení č.260DOC51kBo nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 Usnesení č.261DOC67kBk návrhu Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice
 Usnesení č.262DOC64kBk výběrovému řízení na prodej aktiv společnosti AERO Vodochody a.s.
 Usnesení č.263DOC60kBke Zprávě o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi
 Usnesení č.264DOC61kBk Informaci o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití
 Usnesení č.265DOC62kBo zapojení České republiky do mezinárodní sítě Preventive Environmental Protection Approaches in Europe
 Usnesení č.266DOC61kBo souhlasu s vývozem za účelem vystavení jedné movité národní kulturní památky na výstavu „Slezsko - perla v České koruně“ do Polské republiky
 Příloha č.1DOC73kBPříloha č.1 k usnesení č.266
 Usnesení č.267DOC62kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Švýcarské konfederaci ve dnech 22. až 25. března 2006
 Usnesení č.268DOC67kBo změně Statutu Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a o odvolání a jmenování členů Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.268
 Usnesení č.269DOC60kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
 Usnesení č.270DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn v Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.271DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
 Usnesení č.272DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.273DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.274DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.275DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.276DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.277DOC66kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.278DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.279DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.280DOC27kBk postoupení pohledávek finanční skupiny České konsolidační agentury za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru za úplatu předem stanovenému zájemci - společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 Příloha č.1DOC56kBPříloha č.1 k usnesení č.280
 Usnesení č.281DOC76kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na dodavatele stavby „UTB - Univerzitní centrum ve Zlíně“
 Usnesení č.282DOC62kBo změně usnesení vlády ze dne 1. září 2004 č. 843, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády a vůči Bezpečnostní informační službě