Dokumenty vlády - 2006-06-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-06-14
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.722DOC67kBo nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby formou dotace obci
 Usnesení č.723DOC66kBo nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám
 Usnesení č.724DOC67kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
 Usnesení č.725DOC66kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.726DOC69kBke Zprávě o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
 Usnesení č.727DOC70kBke Zprávě o účasti České republiky ve druhé fázi vzdělávacích programů Evropských společenství za léta 2004 a 2005 a o přípravě nové generace vzdělávacích programů pro období 2007-2013
 Usnesení č.728DOC69kBk návrhu na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991)
 Usnesení č.729DOC66kBk návrhu na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti Letňany
 Usnesení č.730DOC66kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/36 Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci
 Usnesení č.731DOC65kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví
 Usnesení č.732DOC67kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/14 Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při vytváření informačních systémů Ministerstva obrany
 Usnesení č.733DOC68kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/20 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky
 Usnesení č.734DOC64kBe Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/30 Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu
 Usnesení č.735DOC63kBk Výroční zprávě o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2005
 Usnesení č.736DOC66kBo použití ostatních finančních prostředků rezervního fondu do oblasti finančních prostředků určených na financování programů v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2006
 Usnesení č.737DOC83kBo dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 Příloha č.1TIF120kBPříloha č.1 k usnesení č.737
 Usnesení č.738DOC63kBk Záznamu ze zasedání 61. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
 Usnesení č.739DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří a Národní přírodní rezervace Polanská niva
 Usnesení č.740DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 Usnesení č.741DOC65kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce v Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 Usnesení č.742DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy
 Usnesení č.743DOC65kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Kokořínský důl v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.744DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.745DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek přírodních rezervací Kotvice, Bartošovický luh v Chráněné krajinné oblasti Poodří
 Usnesení č.746DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Zlatý kůň
 Usnesení č.747DOC65kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.748DOC65kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.749DOC66kBo nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb
 Usnesení č.750DOC65kBo personálních změnách v Dozorčí radě Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
 Usnesení č.751DOC64kBo personálních změnách ve Správní radě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
 Usnesení č.752DOC68kBk návrhu na podpis Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o postupu předávání mezi členskými státy Evropské unie a Islandem a Norskem