Dokumenty vlády - 2006-06-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-06-28
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.806DOC50kBke Zprávě o dosavadním průběhu Národního programu výzkumu I za léta 2004 a 2005
 Usnesení č.807DOC47kBk Výroční zprávě o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2005
 Usnesení č.808DOC59kBo rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 218)
 Příloha č.1TIF495kBPříloha č.1 k usnesení č.808
 Usnesení č.809DOC48kBo povolení výjimky z základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic
 Usnesení č.810DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.811DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.812DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka
 Usnesení č.813DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.814DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací
 Usnesení č.815DOC47kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Krkonoše
 Usnesení č.816DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.817DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
 Usnesení č.818DOC49kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
 Usnesení č.819DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.820DOC50kBk oficiální návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Rumunsku ve dnech 10. až 13. července 2006
 Usnesení č.821DOC70kBk postupu přípravy operačních programů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013
 Usnesení č.822DOC84kBo ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacích řízení na dodavatele vybrané stavby
 Usnesení č.824DOC52kBo změně Statutu Rady vlády pro družstevnictví a o jmenování členů této Rady