Dokumenty vlády - 2006-09-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-09-25
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1090DOC107kBk návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009
 Příloha č.1DOC40kBPříloha č.1 k usnesení č.1090
 Usnesení č.1091DOC49kBk zahájení prodeje části akcií společnosti ČEZ, a.s., které jsou v držení státu
 Usnesení č.1092DOC51kBo souhrnném návrhu finančního zabezpečení příprav a výkonu funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na rok 2007 a k rámcovému výhledu tohoto finančního zabezpečení na léta 2008 a 2009