Dokumenty vlády - 2007-06-27

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-06-27
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.707DOC80kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.708DOC78kBo nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
 Usnesení č.709DOC78kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 227)
 Příloha č.1DOC21kBPříloha č.1 k usnesení č.709
 Usnesení č.710DOC84kBke Zprávě o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2006
 Příloha č.1DOC36kBPříloha č.1 k usnesení č.710
 Příloha č.2DOC25kBPříloha č.2 k usnesení č.710
 Usnesení č.711DOC79kBk návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice
 Usnesení č.712DOC83kBo zřízení vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných vysokých školách v České republice pro občany z rozvojových zemí na léta 2008 až 2012
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.712
 Usnesení č.713DOC83kBk Informaci o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2006 podniků DIAMO, státní podnik a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, včetně návrhu systémových změn a k návrhu na začlenění likvidace ekologických škod u ropoplynových vrtů do podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 Usnesení č.714DOC78kBke zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty
 Usnesení č.715DOC67kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. května do 31. května 2007
 Usnesení č.716DOC79kBo odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
 Usnesení č.717DOC77kBk návrhu na změnu ve funkci ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu
 Usnesení č.718DOC76kBk Výroční zprávě (Roční zpráva) o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2006
 Usnesení č.719DOC77kBke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006
 Usnesení č.720DOC84kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 Usnesení č.721DOC84kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 Usnesení č.722DOC83kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic
 Usnesení č.723DOC82kBk návrhu na zrušení usnesení vlády ze dne 19. října 2005 č. 1367, k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, a k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
 Usnesení č.724DOC78kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Jemenské republice a v Etiopské federativní demokratické republice ve dnech 22. až 26. července 2007
 Usnesení č.725DOC78kBo úhradě finančního příspěvku České republiky do Společného zpravodajského centra NATO (Intelligence Fusion Centre) v Molesworthu, Velká Británie
 Usnesení č.726DOC77kBo úhradě členského příspěvku České republiky do rozpočtu IOPS - Mezinárodní organizace orgánů dohledu nad penzijními plány za rok 2006
 Usnesení č.727DOC77kBk návrhu změn Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
 Příloha č.1DOC80kBPříloha č.1 k usnesení č.727
 Usnesení č.728DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Javorina v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Národní přírodní rezervace Salajka v Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.729DOC76kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.730DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.731DOC78kBo změně usnesení vlády ze dne 21. února 2007 č. 143, o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.732DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hojná voda a Národní přírodní rezervace Žofínský prales
 Usnesení č.733DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.734DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří
 Usnesení č.735DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 Usnesení č.736DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.737DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.738DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.739DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.740DOC77kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn v Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.741DOC87kBk souhrnnému návrhu finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2008 a střednědobému výhledu finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2009
 Příloha č.1PDF103kBPříloha č.1 k usnesení č.741
 Příloha č.2PDF61kBPříloha č.2 k usnesení č.741
 Příloha č.3PDF71kBPříloha č.3 k usnesení č.741
 Usnesení č.742DOC77kBk návrhu na jmenování ředitele Vojenského zpravodajství
 Usnesení č.743DOC78kBo souhlasu s účastí předsedy vlády na oslavách 90. výročí bitvy u Zborova dne 2. července 2007 ve Zborově (Ukrajina)
 Usnesení č.744DOC78kBo souhlasu s účastí ministra zahraničních věcí na VIII. konferenci ministrů zahraničních věcí zemí Regionálního partnerství v Bratislavě dne 3. července 2007
 Usnesení č.745DOC78kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.746DOC76kBk žádosti o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.747DOC81kBk Informaci k Záměru působení České republiky v Afghánistánu (včetně Provinčního rekonstrukčního týmu) počínaje 2. pololetím 2008
 Usnesení č.748DOC77kBo návrhu na zrušení Centrálního skladu České obchodní inspekce pro zboží zabavené a určené pro humanitární pomoc
 Usnesení č.749DOC76kBo jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
 Usnesení č.750DOC82kBo odvolání členů Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a odvolání a jmenování členů dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven