Dokumenty vlády - 2007-11-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-11-28
     Program jednáníDOC71kB
     Dodatek č.1DOC30kB
     UpozorněníDOC28kB
     Dodatek č.2DOC30kB
     Dodatek č.3DOC33kB
     Dodatek č.4DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1326PDF24kBDOCNávrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen (sněmovní tisk č. 341)
 Usnesení č.1327PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
 Usnesení č.1328PDF18kBDOCPřevod vlastnictví vybraného majetku příslušným územním samosprávným celkům - byty (21. celek)
    Příloha č.1PDF302kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1328
 Usnesení č.1329PDF27kBDOCZměna dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 327 250 Výstavba dálnice D11 Praha - Hradec Králové - státní hranice Česká republika/Polská republika
    Příloha č.1PDF418kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1329
 Usnesení č.1330PDF30kBDOCNávrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 3. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (Bali, Indonésie, 3. – 14. prosince 2007)
    Příloha č.1PDF35kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 1330
 Usnesení č.1331PDF18kBDOCNávrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu ve dnech 6.-7. prosince 2007
 Usnesení č.1332PDF17kBDOCNávrh na vyslání delegace v čele s ministrem zahraničních věcí na II. Summit EU - Afrika v Lisabonu ve dnech 7. až 9. prosince 2007
 Usnesení č.1333PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Peruánské republiky José Antonia Garcíi Belaúnde v České republice ve dnech 5. – 6. prosince 2007
 Usnesení č.1334PDF17kBDOCNávrh na navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy
 Usnesení č.1335PDF19kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 2 písm. b) § 29 písm. d), a § 26 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofinka a Národní přírodní rezervace Červené blato v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Národní přírodní rezervace Boubín v Chráněné krajinné oblasti Šumava, Národní přírodní rezervace Žofínský prales, I. zóny NP Šumava a I. zóny NP České Švýcarsko, a to za účelem fotografování
 Usnesení č.1336PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala, Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny pro vstup za účelem fotografování
 Usnesení č.1337PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro obnovu malé vodní elektrárny na Bílém potoce v k.ú. Hamry na Šumavě
 Usnesení č.1338PDF26kBDOCKonvergenční program České republiky (listopad 2007)
 Usnesení č.1339PDF23kBDOCNávrh strategie řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
 Usnesení č.1340PDF25kBDOCZpráva o aktuálním stavu realizace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 330 "Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně" a návrh řešení vzniklé situace
 Usnesení č.1341PDF17kBDOCŽádost o navýšení rozpočtu kapitoly č. 334 – Ministerstvo kultury o částku 100 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy pro Státní fond České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie
 Usnesení č.1342PDF20kBDOCUstanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dne 6.9.2007 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev.č.: 60010725 na veřejnou zakázku s názvem „Zimní údržba 2007“ na dodávku vozidel a příslušenství pro zimní údržbu dálnic
 Usnesení č.1343PDF16kBDOCNávrh na jmenování generálního komisaře účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji
 Usnesení č.1344PDF25kBDOCNávrh na ustanovení koordinátora příprav zasedání Evropského jaderného fóra v roce 2008 v Praze a jmenování prof. RNDr. F. Janoucha, CSc. do této funkce - materiál pro jednání vlády
 Usnesení č.1345PDF17kBDOCPovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona, a to za účelem rekonstrukce lanové dráhy Pec pod Sněžkou - Růžová hora - Sněžka v Krkonošském národním parku.