Dokumenty vlády - 2001-11-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-11-07
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1117k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1117k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1118k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1118k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1119k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1119k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1120k návrhu zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností
     Usnesení č.1120k návrhu zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností
     Usnesení č.1121k návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
     Usnesení č.1121k návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
     Usnesení č.1122k návrhu zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů
     Usnesení č.1122k návrhu zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů
     Usnesení č.1123k návrhu zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně zákoníku práce
     Usnesení č.1123k návrhu zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně zákoníku práce
     Usnesení č.1124k návrhu zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách
     Usnesení č.1124k návrhu zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách
     Usnesení č.1125k návrhu zákona o právu shromažďovacím a o změně zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. (zákon o právu shromažďovacím)
     Usnesení č.1125k návrhu zákona o právu shromažďovacím a o změně zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. (zákon o právu shromažďovacím)
     Usnesení č.1126k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.140/2001 Sb. a zákona č. /2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení před správními úřady (správní řád) a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
     Usnesení č.1126k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.140/2001 Sb. a zákona č. /2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení před správními úřady (správní řád) a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
     Usnesení č.1127k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1127k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1128k návrhu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.1128k návrhu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.1129k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1129k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1130k návrhu zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
     Usnesení č.1130k návrhu zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
     Usnesení č.1131k návrhu zákona o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
     Usnesení č.1131k návrhu zákona o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
     Usnesení č.1132k návrhu zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.1132k návrhu zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.1133k návrhu věcného záměru zákona o podnikání na kapitálovém trhu
     Usnesení č.1133k návrhu věcného záměru zákona o podnikání na kapitálovém trhu
     Usnesení č.1134o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1134o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1135o nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001 (dextriny a jiné modifikované škroby)
     Usnesení č.1135o nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001 (dextriny a jiné modifikované škroby)
     Usnesení č.1136 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 1109)
     Usnesení č.1136 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 1109)
     Usnesení č.1137 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1108)
     Usnesení č.1137 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1108)
     Usnesení č.1138 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1110)
     Usnesení č.1138 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1110)
     Usnesení č.1139 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1116)
     Usnesení č.1139 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1116)
     Usnesení č.1140o Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2002
     Usnesení č.1140o Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2002
     Usnesení č.1141k návrhu systémového řešení pohledávek z úvěrů na trvale se obracející zásoby (TOZ)
     Usnesení č.1141k návrhu systémového řešení pohledávek z úvěrů na trvale se obracející zásoby (TOZ)
     Usnesení č.1142o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1142o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1143o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1143o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1144o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1144o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1145k Návrhu opatření k zintenzivnění implementace Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti
     Usnesení č.1145k Návrhu opatření k zintenzivnění implementace Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti
     Usnesení č.1146k návrhu na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení
     Usnesení č.1146k návrhu na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení
     Usnesení č.1147k návrhu na sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
     Usnesení č.1147k návrhu na sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
     Usnesení č.1148k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech
     Usnesení č.1148k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech
     Usnesení č.1149k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
     Usnesení č.1149k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
     Usnesení č.1150o obeslání IV. Konference ministrů členských států Světové obchodní organizace (WTO)
     Usnesení č.1150o obeslání IV. Konference ministrů členských států Světové obchodní organizace (WTO)
     Usnesení č.1151o obeslání II. Světového kongresu proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
     Usnesení č.1151o obeslání II. Světového kongresu proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
     Usnesení č.1152k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Slovenské republice, ve dnech 19. a 20. listopadu 2001
     Usnesení č.1152k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Slovenské republice, ve dnech 19. a 20. listopadu 2001
     Usnesení č.1153k návrhu na účast delegace České republiky na zasedání předsedů vlád států Středoevropské iniciativy, ve dnech 22. a 23. listopadu 2001 v Terstu
     Usnesení č.1153k návrhu na účast delegace České republiky na zasedání předsedů vlád států Středoevropské iniciativy, ve dnech 22. a 23. listopadu 2001 v Terstu
     Usnesení č.1154k návrhu na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Republiky Slovinsko v Limasolu v Kyperské republice, ve dnech 22. a 23. listopadu 2001
     Usnesení č.1154k návrhu na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Republiky Slovinsko v Limasolu v Kyperské republice, ve dnech 22. a 23. listopadu 2001
     Usnesení č.1155o dalším postupu privatizace akcií společnosti Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s.
     Usnesení č.1155o dalším postupu privatizace akcií společnosti Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s.
     Usnesení č.1156ke vstupu strategického investora do společnosti TATRA, a. s.
     Usnesení č.1156ke vstupu strategického investora do společnosti TATRA, a. s.
     Usnesení č.1157 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 186)
     Usnesení č.1157 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 186)
     Usnesení č.1158k problematice odprodeje plynárenských zařízení, vybudovaných s finanční podporou ze Státního fondu životního prostředí České republiky
     Usnesení č.1158k problematice odprodeje plynárenských zařízení, vybudovaných s finanční podporou ze Státního fondu životního prostředí České republiky
     Usnesení č.1159o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, předložených na plnění veřejné zakázky na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží, vzniklých před privatizací společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s., Frýdek-Místek
     Usnesení č.1159o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, předložených na plnění veřejné zakázky na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží, vzniklých před privatizací společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s., Frýdek-Místek
     Usnesení č.1160 + Po Statutu Českého statistického úřadu
     Usnesení č.1160 + Po Statutu Českého statistického úřadu
     Usnesení č.1161 + Po Statutu Rady vlády pro evropskou integraci
     Usnesení č.1161 + Po Statutu Rady vlády pro evropskou integraci
     Usnesení č.1162 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1162 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1163 + Po jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
     Usnesení č.1163 + Po jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
     Usnesení č.1164o převodu majetkového podílu státu ve společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
     Usnesení č.1164o převodu majetkového podílu státu ve společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
     Usnesení č.1165o žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu a o změně usnesení vlády z 27. září 2000 č. 949, k pořizování vozidel a hrazení nákladů souvisejících s přepravou chráněných osob
     Usnesení č.1165o žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu a o změně usnesení vlády z 27. září 2000 č. 949, k pořizování vozidel a hrazení nákladů souvisejících s přepravou chráněných osob
     Usnesení č.1166o výběru poradce k nalezení strategického investora pro budoucí integrovaný Český ocelářský podnik
     Usnesení č.1166o výběru poradce k nalezení strategického investora pro budoucí integrovaný Český ocelářský podnik