Dokumenty vlády - 2003-05-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-05-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.434o Koncepci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
     Usnesení č.435 + Pk Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen
     Usnesení č.436k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín - 1. čtvrtletí 2003
     Usnesení č.437k návrhu závazného aktualizovaného věcného a časového harmonogramu přípravy a výstavby dálnice D47
     Usnesení č.438o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.439k návrhu způsobu zajišťování spolufinancování strukturálních fondů Evropské unie ze státního rozpočtu České republiky v letech 2004 až 2006
     Usnesení č.440o zahraniční rozvojové pomoci v roce 2003
     Usnesení č.441 + Po stanovisku k instrumentům Mezinárodní organizace práce, přijatým na 90. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2002
     Usnesení č.442k návrhu na sjednání Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
     Usnesení č.443k návrhu na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
     Usnesení č.444k návrhu na sjednání Protokolu o strategickém posuzování životního prostředí
     Usnesení č.445k návrhu na vyslání delegace České republiky na ministerské zasedání Severoatlantické rady Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
     Usnesení č.446 + Po obeslání 5. ministerské konference Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů Životní prostředí pro Evropu
     Usnesení č.447o změně usnesení vlády z 30. října 2002 č. 1050, k návrhu na sjednání a ratifikaci Úmluvy o styku s dětmi
     Usnesení č.448k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády Italské republiky a vládního zástupce v Konventu pana Gianfranca Finiho a ministra zahraničních věcí Italské republiky pana Franca Frattiniho v České republice dne 12. května 2003
     Usnesení č.449k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) pana Donalda J. Johnstona v České republice ve dnech 25. až 27. května 2003
     Usnesení č.450k návrhu na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Lorda George Robertsona v České republice dne 26. května 2003
     Usnesení č.451o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstvem vnitra mezinárodním organizacím v roce 2003
     Usnesení č.452k návrhu dalšího postupu při přípravě pozice České republiky k návrhu novely směrnice 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů
     Usnesení č.454o změně usnesení vlády z 30. října 2002 č. 1055, k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko pana Dimitrije Rupela v České republice dne 5. listopadu 2002