Dokumenty vlády - 2003-06-23

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-06-23
     Záznam z jednání
     Usnesení č.613k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.614o nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
     Usnesení č.615 + Pk návrhu zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb. (sněmovní tisk č. 330)
     Usnesení č.616 + Pk poslaneckému návrhu vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. (sněmovní tisk č. 336)
     Usnesení č.617k využití finančních prostředků ze zdrojů Housing Guaranty Programu, spravovaných Municipální finanční společností a.s. na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice
     Usnesení č.618k resortním programům výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu
     Usnesení č.619 + Pke Zprávě pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 21. až 30. dubna 2002
     Usnesení č.620ke Zprávě o plnění vybraných závěrečných doporučení Výboru pro lidská práva
     Usnesení č.621ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. května do 31. května 2003
     Usnesení č.622k návrhu na účast místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, v zastoupení předsedy vlády, na 14. zasedání Crans Montana Forum ve dnech 26. až 29. června 2003 ve Švýcarské konfederaci
     Usnesení č.623o nařízení vlády o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
     Usnesení č.624o Rozpočtovém výhledu 2003 až 2006: Koncepci reformy veřejných rozpočtů (aktualizované verzi)
     Usnesení č.625o zrušení pověření řízením Bezpečnostní informační služby a o jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby
     Usnesení č.626k návrhu na účast místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, v zastoupení předsedy vlády, na Regionální konferenci o romské problematice v Maďarské republice ve dnech 30. června a 1. července 2003
     Usnesení č.627o řešení personálního zajištění fungování Agrární platební agentury Ministerstva zemědělství
     Usnesení č.628o změně usnesení vlády z 9. prosince 2002 č. 1233, o vyvedení ZVI a.s. z ekonomicky spjaté skupiny Trustfin a prodej majetkových podílů