Dokumenty vlády - 2003-09-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-09-17
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.909 + Pk návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
     Usnesení č.909 + Pk návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
     Usnesení č.910o Návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004
     Usnesení č.910o Návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004
     Usnesení č.911k návrhu zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a o změně některých zákonů
     Usnesení č.911k návrhu zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobro- volných svazků obcí a o změně některých zákonů
     Usnesení č.912k návrhu zákona o zřízení Univerzity obrany
     Usnesení č.912k návrhu zákona o zřízení Univerzity obrany
     Usnesení č.913o nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
     Usnesení č.913o nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasič- ských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
     Usnesení č.914o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
     Usnesení č.914o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických poža- davcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
     Usnesení č.915ke Specifikaci vojenského materiálu, s nímž nakládání na území České republiky je žádoucí upravit zvláštním zákonem
     Usnesení č.915ke Specifikaci vojenského materiálu, s nímž nakládání na území České republiky je žádoucí upravit zvláštním zákonem
     Usnesení č.916k návrhu transformace státního podniku Česká správa letišť a převodu regionálních letišť v Brně, Ostravě a Karlových Varech z vlastnictví státu do vlastnictví příslušných krajů
     Usnesení č.916k návrhu transformace státního podniku Česká správa letišť a převodu regionálních letišť v Brně, Ostravě a Karlových Varech z vlastnictví státu do vlastnictví příslušných krajů
     Usnesení č.917k Rozboru právních úprav státních fondů v souvislosti s jejich změnami ve vazbě na realizaci programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a návrhy opatření
     Usnesení č.917k Rozboru právních úprav státních fondů v souvislosti s jejich změnami ve vazbě na realizaci programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a návrhy opatření
     Usnesení č.918o změně Statutu Výboru pro Evropskou unii
     Usnesení č.918o změně Statutu Výboru pro Evropskou unii
     Usnesení č.919k návrhu na sjednání Dohody o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi Českou republikou a Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím
     Usnesení č.919k návrhu na sjednání Dohody o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi Českou republikou a Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím
     Usnesení č.920k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
     Usnesení č.920k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
     Usnesení č.921k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
     Usnesení č.921k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republi- ky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
     Usnesení č.922o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Turecké republice
     Usnesení č.922o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Turecké republice
     Usnesení č.923o souhlasu s uskutečněním pracovní cesty místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Státu Izrael
     Usnesení č.923o souhlasu s uskutečněním pracovní cesty místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Státu Izrael
     Usnesení č.924o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Polské republiky Leszka Millera v České republice
     Usnesení č.924o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Polské republiky Leszka Millera v České republice
     Usnesení č.925o změně usnesení vlády ze dne 5. února 2003 č. 139, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě
     Usnesení č.925o změně usnesení vlády ze dne 5. února 2003 č. 139, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě
     Usnesení č.926k návrhu na jmenování do hodností generálů
     Usnesení č.926k návrhu na jmenování do hodností generálů
     Usnesení č.927ke stanovení počtů vojáků Vojenské kanceláře prezidenta republiky
     Usnesení č.927ke stanovení počtů vojáků Vojenské kanceláře prezidenta republiky
     Usnesení č.928ke zprávě o finančním zabezpečení povodňových programů a nařízení vlády k odstranění následků povodní v roce 2002 v rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2003
     Usnesení č.928ke zprávě o finančním zabezpečení povodňových programů a nařízení vlády k odstranění následků povodní v roce 2002 v rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2003
     Usnesení č.929k Návrhu na zvýšení počtu systemizovaných míst v dotčených ústředních orgánech státní správy v souvislosti s využíváním strukturál- ních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v roce 2004
     Usnesení č.929k Návrhu na zvýšení počtu systemizovaných míst v dotčených ústředních orgánech státní správy v souvislosti s využíváním strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v roce 2004
     Usnesení č.930o změně usnesení vlády z 3. září 2003 č. 843, o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
     Usnesení č.930o změně usnesení vlády z 3. září 2003 č. 843, o nařízení vlády, kterým se mění naří- zení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.