Dokumenty vlády - 2006-11-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-11-15
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1294DOC71kBk návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz a obchodníky s cennými papíry
 Usnesení č.1295DOC69kBo nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství
 Usnesení č.1296DOC68kBk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 62)
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.1296
 Usnesení č.1297DOC70kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/04 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv
 Usnesení č.1298DOC70kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/09 Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu
 Usnesení č.1299DOC69kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/05 Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí
 Usnesení č.1300DOC70kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/02 Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků
 Usnesení č.1301DOC72kBk návrhu Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 - 2013
 Usnesení č.1302DOC90kBk postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 - 2013
 Usnesení č.1303DOC70kBo řešení vypořádání starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti TATRA, a.s.
 Usnesení č.1304DOC75kBk Dokumentaci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II a ke změně usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 383 a ze dne 10. května 2006 č. 496
 Příloha č.1PDF265kBPříloha č.1 k usnesení č.1304
 Usnesení č.1305DOC68kBo změně usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 312, o změně postupu financování výstavby dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika
 Usnesení č.1306DOC68kBk Průběžné zprávě o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a východiska pro další realizaci po roce 2006
 Usnesení č.1307DOC70kBk prodeji vybraných cenných papírů České konsolidační agentury
 Příloha č.1DOC231kBPříloha č.1 k usnesení č.1307
 Příloha č.2PDF72kBPříloha č.2 k usnesení č.1307
 Usnesení č.1308DOC69kBk návrhu na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které se uskuteční ve dnech 4. a 5. prosince 2006 v Bruselu
 Usnesení č.1309DOC73kBk návrhu na obeslání osmého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
 Příloha č.1DOC85kBPříloha č.1 k usnesení č.1309
 Usnesení č.1310DOC76kBk návrhu na obeslání prvního zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 Usnesení č.1311DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.1312DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Strabišov - Oulehla
 Usnesení č.1313DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
 Usnesení č.1314DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.1315DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.1316DOC70kBo realizaci postupného snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých firem
 Usnesení č.1319DOC70kBk návrhu na rozhodnutí o vyhodnocení první etapy plnění Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec a stanovení dalšího postupu transformace ozbrojených sil
 Usnesení č.1320DOC71kBo změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu z České konsolidační agentury na Ministerstvo pro místní rozvoj - využití objektu Na Příkopě 3-5/390, Praha 1 a současně o změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu, s nímž je příslušno hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání - využití objektu Škrétova 6/44, Praha 1
 Usnesení č.1321DOC75kBo odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj a změně Statutu Rady pro výzkum a vývoj
 Usnesení č.1322DOC68kBk oficiální návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Řecku ve dnech 22. a 23. listopadu 2006