Dokumenty vlády - 2012-10-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-10-10
     Program jednáníDOC111kB
     Dodatek č.1DOC38kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.737PDF25kBDOCNávrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
 Usnesení č.738PDF24kBDOCZpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012
 Usnesení č.739PDF25kBDOCNávrh poslanců Heleny Langšádlové, Lenky Andrýsové a Ivana Fuksy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 802)
    Příloha č.1PDF31kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 739
 Usnesení č.740PDF26kBDOCSouhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2011 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011
    Příloha č.1PDF21kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 740
 Usnesení č.741PDF26kBDOCNávrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v ČR
 Usnesení č.742PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/16 - „Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy"
 Usnesení č.743PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/21 – Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek závazků
 Usnesení č.744PDF26kBDOCInformace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 „Peněžní prostředky poskytnuté ČEB, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát“
 Usnesení č.745PDF24kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/23 „Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra“
 Usnesení č.746PDF25kBDOCStanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/27 "Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské Unie"
 Usnesení č.747PDF25kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k 31.12.2010
 Usnesení č.748PDF25kBDOCStanovisko MMR ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/35 "Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hl.m. Prahy
 Usnesení č.749PDF24kBDOCStanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/24 "Peněžní prostředky státu poskytované z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti v oblasti mládeže a sportu zdravotně postižených"
 Usnesení č.750PDF19kBDOCOpatření vyplývající z doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámec
 Usnesení č.751PDF29kBDOCNávrh na ratifikaci Úmluvy o počítačové kriminalitě (Budapešť 23. listopadu 2001)
    Příloha č.1PDF21kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 751
    Příloha č.2PDF21kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 751
 Usnesení č.752PDF28kBDOCNávrh na podpis a schválení Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)
 Usnesení č.753PDF25kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
 Usnesení č.754PDF25kBDOCNávrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 11.-12. října 2012
 Usnesení č.755PDF25kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Polské republice dne 26. dubna 2012
 Usnesení č.756PDF18kBDOCNávrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství
 Usnesení č.757PDF18kBDOCUstavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v nabídkovém řízení na výběr dopravce pro zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc
 Usnesení č.758PDF15kBDOCJmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
 Usnesení č.759PDF28kBDOCNávrh na sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu
 Usnesení č.760PDF15kBDOCNávrh na odvolání a jmenování hlavního hygienika České republiky