Dokumenty vlády - 2012-01-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-01-25
     Program jednáníDOC79kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.54PDF25kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.55PDF26kBDOCMezinárodní srovnávací analýza přímé volby starostů a věcný záměr ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.56PDF25kBDOCPřihláška orgánům Evropské komise k projektu „Ovoce do škol" na školní rok 2012/2013 podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropských společenství a vyhodnocení dosavadního naplnění cílů projektu v České republice
 Usnesení č.57PDF16kBDOCKoordinace problematiky reformy státního zastupitelství a Policie ČR
 Usnesení č.58PDF25kBDOCNávrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012
    Příloha č.1PDF20kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 58
 Usnesení č.59PDF53kBDOCZpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2011
 Usnesení č.60PDF23kBDOCNávrh na změnu statutu Rady vlády pro národnostní menšiny
    Příloha č.1PDF22kBDOCPříloha č.1 k usnesení č. 60
 Usnesení č.61PDF17kBDOCÚčast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 v Bruselu
 Usnesení č.62PDF24kBDOCZpráva o státní návštěvě předsedy vlády Ukrajiny Mykoly Azarova v České republice dne 19. prosince 2011
 Usnesení č.63PDF28kBDOCNávrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu