Dokumenty vlády - 2012-02-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-02-29
     Program jednáníDOC95kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.119PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.120PDF27kBDOCNávrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
 Usnesení č.121PDF23kBDOCVěcný záměr nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic
 Usnesení č.122PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
 Usnesení č.123PDF27kBDOCNávrh poslanců Bohuslava Sobotky, Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 589)
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 123
 Usnesení č.124PDF27kBDOCK návrhu poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové–Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 590)
    Příloha č.1PDF37kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 124
 Usnesení č.125PDF26kBDOCNávrh poslanců Stanislava Humla, Romana Váni, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 591)
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 125
 Usnesení č.126PDF27kBDOCNávrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 594)
    Příloha č.1PDF31kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 126
 Usnesení č.127PDF27kBDOCPodání návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy - závěry expertních analýz a návrh dalšího postupu
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 127
 Usnesení č.128PDF27kBDOCNávrh východisek pro vytvoření metodiky hodnocení korupčních rizik - CIA (Corruption Impact Assessment)
 Usnesení č.129PDF25kBDOCNávrh na jmenování rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 Usnesení č.130PDF25kBDOCNávrh na jmenování do hodnosti brigádní generál
 Usnesení č.131PDF19kBDOCÚčast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 1. – 2. března 2012 v Bruselu
 Usnesení č.132PDF19kBDOCPracovní návštěva ministra zahraničí Spolkové republiky Německo Guida Westerwelleho v České republice dne 6. března 2012
 Usnesení č.133PDF26kBDOCInformace o rizicích při realizaci Integrovaného operačního programu v roce 2012 (předložil ministr pro místní rozvoj)