Dokumenty vlády - 1994-02-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-02-16
     Záznam z jednání
     Usnesení č.76o schválení návrhu zásad zákona o neperiodických publikacích
     Usnesení č.77o zabezpečení prioritního rozvojového projektu na modernizaci tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
     Usnesení č.78k problematice úhrad za používání udržovaných veřejných vodních dopravních cest
     Usnesení č.79 + Po podmínkách pro používání prostředků převedených z Fondu národního majetku České republiky státnímu peněžnímu ústavu Konsolidační banka Praha
     Usnesení č.80 + Po rozdělení prostředků na podporu vědecké činnosti a vývoje technologií v roce 1994
     Usnesení č.81o souhlasu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsanou dne 8. listopadu 1993 v Bukurešti a s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsanou dne 12. listopadu 1993 v Praze
     Usnesení č.82o souhlasu se sjednáním Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic
     Usnesení č.83o souhlasu se sjednáním Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
     Usnesení č.84o souhlasu se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci
     Usnesení č.85k informaci ministra obrany o pobytu 46 nevyzbrojených příslušníků armády Nizozemského království v České republice
     Usnesení č.86 + Po Jednacím řádu vlády
     Usnesení č.87ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění do 3l. ledna l994
     Usnesení č.88o zrušení rozhodnutí vlády České republiky podle § 20a odst. 3 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.89o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 26)
     Usnesení č.90o udělení výjimky podle ustanovení § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.91o stanovisku k rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994
     Usnesení č.92o návrhu na doplnění členů prezídia Pozemkového fondu České republiky
     Usnesení č.93o odvolání sekretáře Rady hospodářské a sociální dohody České republiky