Dokumenty vlády - 2007-09-24

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-09-24
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1078DOC55kBk návrhu věcného záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a okresních ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu
 Usnesení č.1079DOC57kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
 Usnesení č.1080DOC67kBo návrhu vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
 Usnesení č.1081DOC74kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 31. srpna 2007
 Usnesení č.1082DOC56kBo schválení koncesního projektu Ústřední vojenské nemocnice Praha
 Usnesení č.1083DOC110kBo ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodavatele vybraných staveb
 Usnesení č.1084DOC59kBo změně usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 647, o obeslání 6. ministerské konference Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů Životní prostředí pro Evropu
 Usnesení č.1085DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí
 Usnesení č.1086DOC55kBo nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008
 Usnesení č.1087DOC57kBo nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
 Usnesení č.1088DOC55kBo nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
 Usnesení č.1089DOC56kBo doplnění usnesení vlády ze dne 18. července 2007 č. 818, k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období let 2007 až 2013