Dokumenty vlády - 2012-04-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-04-18
     Program jednáníDOC95kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.276PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření
 Usnesení č.277PDF17kBDOCNávrh nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
 Usnesení č.278PDF25kBDOCNávrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 640)
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 278
 Usnesení č.279PDF24kBDOCNávrh poslanců Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Vojtěcha Adama a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (sněmovní tisk č. 639)
    Příloha č.1PDF34kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 279
 Usnesení č.280PDF25kBDOCNávrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 634)
    Příloha č.1PDF32kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 280
 Usnesení č.281PDF28kBDOCZpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 a úkoly na rok 2012
 Usnesení č.282PDF17kBDOCNárodní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2012 - 2015
 Usnesení č.283PDF27kBDOCPravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku
 Usnesení č.284PDF19kBDOCPoužití části prostředků původně určených na realizaci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva vnitra na rok 2012 na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)
 Usnesení č.285PDF17kBDOCNávrh harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky formou transformace
 Usnesení č.286PDF23kBDOCNávrh na změnu Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 286
 Usnesení č.287PDF16kBDOCZrušení usnesení vlády č. 1494 ze dne 16. listopadu 2005 o úhradě pravidelného ročního příspěvku Evropské environmentální kanceláři (EEB)
 Usnesení č.288PDF28kBDOCNávrh na obeslání znovu svolané Diplomatické konference o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, konané v Pekingu ve dnech 20. - 26. června 2012
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 288
 Usnesení č.289PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky na Ukrajinu ve dnech 19. až 21. dubna 2012
 Usnesení č.290PDF28kBDOCNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011
 Usnesení č.291PDF27kBDOCNávrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS)
 Usnesení č.292PDF25kBDOCNávrh na sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Gruzie
 Usnesení č.293PDF15kBDOCNávrh na uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb a technické podpory pro rozhodovací procesy v oblasti kosmických aktivit