Dokumenty vlády - 2012-10-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-10-17
     Program jednáníDOC93kB
     Dodatek č.1DOC32kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.761PDF26kBDOCNávrh zákona o směnárenské činnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
 Usnesení č.762PDF27kBDOCZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.763PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
 Usnesení č.764PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
 Usnesení č.765PDF25kBDOCNávrh poslanců Dagmar Navrátilové, Jiřího Rusnoka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 808)
    Příloha č.1PDF22kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 765
 Usnesení č.766PDF24kBDOCNávrh poslanců Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Michala Janka, Anny Putnové, Renáty Witoszové, Borise Šťastného, Jiřího Štětiny, Jiřího Rusnoka a Jitky Chalánkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 807)
    Příloha č.1PDF25kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 766
 Usnesení č.767PDF24kBDOCInformace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2012
 Usnesení č.768PDF26kBDOCNávrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
 Usnesení č.769PDF18kBDOCProgramy poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě: a) úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ b) finančních prostředků určených pro snížení kupní ceny zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ c) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“
 Usnesení č.770PDF23kBDOCInformace o elektronickém způsobu hlasování
 Usnesení č.771PDF23kBDOCKatalog vzorových zadávacích dokumentací
 Usnesení č.772PDF17kBDOCPoskytnutí peněžních darů vybraným institucím do zahraničí v roce 2012 v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí
 Usnesení č.773PDF18kBDOCÚčast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. – 19. října 2012 v Bruselu
 Usnesení č.774PDF24kBDOCNávrh na jmenování do hodností generálů
 Usnesení č.775PDF18kBDOCInformace pro vládu České republiky k plnění usnesení č. 735 ze dne 3. října 2012 k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“
 Usnesení č.776PDF18kBDOCNávrh na uskutečnění mezinárodní konference Pražský rozšiřovací dialog dne 22. října 2012