Dokumenty vlády - 2012-01-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-01-11
     Program jednáníDOC92kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Dodatek č.2DOC31kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.21PDF28kBDOCNávrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
 Usnesení č.22PDF28kBDOCNávrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2012
 Usnesení č.23PDF27kBDOCZpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011
 Usnesení č.24PDF25kBDOCStrategie rozvoje dopravní infrastruktury v České republice
 Usnesení č.25PDF25kBDOCHarmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013, aktualizace pro roky 2012 - 2013
 Usnesení č.26PDF27kBDOCZpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010
 Usnesení č.27PDF24kBDOCInformace o stavu Programu Zelená úsporám
 Usnesení č.28PDF30kBDOCKoncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven
 Usnesení č.29PDF19kBDOCPrůběžné plnění opatření Akčního plánu podpory odborného vzdělávání
 Usnesení č.30PDF28kBDOCKoncepce podpory místní Agendy 21 v ČR a Akční plán pro období 2011 - 13
 Usnesení č.31PDF26kBDOCZměna usnesení vlády ze dne 2. 11. 2011 č. 797, o bezúplatných převodech nemovitostí mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Králové
 Usnesení č.32PDF25kBDOCNávrh na jmenování profesorů
 Usnesení č.33PDF30kBDOCNávrh na přijetí změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 Usnesení č.34PDF33kBDOCZpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042
 Usnesení č.35PDF25kBDOCNávrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 16. září 2009 č. 1191, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
 Usnesení č.36PDF32kBDOCHodnocení rizik operačních programů s dopady na veřejné rozpočty